Dopingcontrole - Minigolf-Rozemaai

Ga naar de inhoud

Zeer kort overzicht betreffende wetgeving NADO’s Ook toepasbaar op sporters uit het buitenland die hier deelnemen aan een wedstrijd.
Voor meer info een uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag door naar de websites van de desbetreffende NADO's in Belgie - Zie verder door.
 
Inleiding:
  
Club hebben wij ons verbonden aan het Koninklijke Belgische minigolf verbond. Dit verbond heeft de WADA  regels onderschreven via het lidmaatschap aan het EMF/WMF en BOIC.
  
Het Antidopingdecreet bepaalt dat zowel de Vlaamse/ Waalse/ Duitstalige gemeenschap, de (inter)nationale sportfederaties als het WADA, in Vlaanderen (NADO) Duitse Gemeenschap (NADO-DG) en Waalse Gemeenschap (ONAD) controles kunnen uitvoeren. Voor internationale wedstrijden is het WMF verantwoordelijk maar niet exclusief. Sportfederaties hebben hier rechten, maar moeten zich evenzeer rekenschap geven van verplichtingen die mogelijks vanuit de internationale sportfederatie worden opgelegd (WMF-EMF-BOIC).
Deze lokale afdelingen van het WADA de NADO in Vlaanderen maken een ondersheid tussen de diverse sporters. Dit onderscheid wordt ook door het WMF gehanteerd.
 
De regelgevende teksten:
Het WMF erkent de volgende 3 categorieën:
  
Active members = ELITE
Non-active-members = NON-ELITE (amateurs)
Leisure players = Recreant

Wat is de rol van de Anti-doping organisaties (NADO's) - Originele tekst uit het reglement van de Wereld minigolf federatie (WMF).

WHAT IS THE ROLE OF NATIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATIONS (NADOs)?
WMF is considered as International Federation (for more information, please click here). Apart from International Federations there exist also NADOs and RADOs:
NADOs are organizations designated by each country as possessing the primary authority and responsibility to adopt and implement National Anti-Doping Rules, carry out Anti-Doping Education, plan tests and adjudicate Anti-Doping Rule Violations at a National Level. They may also test Athletes from other countries competing within that nation’s borders.
Check the list of NADOs to find out whom to contact in your country.
If a NADO has not been designated in a country, the National Olympic Committee (NOC), if there is no NADO, takes over these responsibilities. In a number of regions of the world, countries have pooled their resources together to create a Regional Anti-Doping Organization (RADO) responsible for conducting Anti-Doping activities in the region in support of NADOs.
Ook voor België gelden dezelfde regels:

Je kan al deze regels nalezen op volgende websites:
 
NADO voor Nederlandstaligen (https://www.dopingvrij.vlaanderen)
ONAD voor Franstaligen (https://dopage.cfwb.be)
NADO-DG voor de Duitstalige http://www.ostbelgiensport.be/desktopdefault.aspx/tabid-3216/

Maar wie is een topsporter? Nationaal of internationaal? Categorie A, B, C of D?
Simpel gezegd: een topsporter is een atleet die op hoog niveau sport en deelneemt aan wedstrijden.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen nationale en internationale topsporters. Dit onderscheid is niet afhankelijk van de plaatsen waar de topsporters strijden. Dit gaat over wie ze controleert op doping.  
  • Een nationale topsporter: hier is een Nationaal Dopingagentschap (NADO) verantwoordelijk voor de dopingcontrole.
  • Een internationale topsporter: een internationale sportvereniging is verantwoordelijk voor de test - zoals de UEFA.
De NADO verdeelt "zijn" te controleren topsporters in 4 categorieën via het dopingdecreet:

  • Categorie A omvat atleten die moeilijk te lokaliseren zijn. Dit zijn bijvoorbeeld langeafstandslopers, triatleten en wielrenners.
  • Sporters in categorie B hebben wetenschappelijk gezien meer kans om door doping hun prestatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld gewichtheffers, boksers en judoka.
  • Bepaalde teamsporten vallen in categorie C - zoals voetbal, hockey of basketbal.
  • Alle overige topsporters vallen onder categorie D. NADO-DG bepaalt wie dat is.
De verplichtingen van de topsporters uit categorie A, B en C wijken af ​​van die uit categorie D.

Wat zijn de taken van de sportverenigingen in de gemeenschap?
 
Als sportvereniging organiseer je wedstrijden. Als er topsporters deelnemen, moet u het betreffende formulier 15 dagen van tevoren invullen en opsturen naar NADO
Organiseer je als sportvereniging wedstrijden en nemen er topsporters deel, dan moet je dit 15 dagen op voorhand melden. Uw aanspreekpunt is de Nationale Antidopingorganisatie van de Vlaamse Gemeenschap, kortweg NADO.
Download gewoon het formulier en stuur het ingevuld per e-mail naar NADO, mogelijk is de jaarkalender ook voldoende (doe navraag).
 
Verschil Nederland en België in verband met controles.

Elk lid van een sportbond kan in principe gecontroleerd worden op doping. In Nederland wordt er echter het meest gecontroleerd op het hoogste niveau, hoewel steekproefsgewijs ook controles op lager niveau plaatsvinden. In België is dat anders. Daar wordt veel meer op lager niveau gecontroleerd.
Hoe kan het nou dat België hierin verschilt van Nederland? En hoe kunnen we voorkomen dat sporters hierdoor voor onaangename verrassingen komen te staan?
Verschil
Zowel in België als in Nederland wordt binnen de sport de dopingregelgeving van WADA gehanteerd. Een belangrijk verschil is echter dat het bestrijden van doping in België meer wordt gezien als een “maatschappelijke taak”, in plaats van een verantwoordelijkheid van de sportwereld zelf.
Het gevolg is dat er verschillen zijn in de specifieke inzet van de dopingcontroles. Zo worden er in België veel meer dopingcontroles uitgevoerd (terwijl het land minder inwoners telt) en wordt er ook veel meer gecontroleerd op lager niveau. Er zijn – in tegenstelling tot Nederland – zelfs onverwachte dopingcontroles in fitnesscentra.

Probleem
Deze “maatschappelijke inzet van dopingcontroles” vormt een risico voor Nederlandse sporters die deelnemen aan wedstrijden in België.
Stel je voor: je bent een 14-jarige atleet en doet mee aan een niet al te bijzonder wedstrijdje in Gent. Na de finish komt er plotseling iemand naar je toe met de mededeling dat je bent geselecteerd voor een dopingcontrole. Huh!? Dat wist ik niet! Mag dat zomaar? – Jazeker!
Een weigering van deze controle levert je doorgaans een schorsing op van twee jaar en misschien wel vier jaar. En deze schorsing geldt vervolgens ook in Nederland.

In het wielrennen is de situatie helemaal lastig. Hier kan bij de finish een lijst hangen met namen van sporters die naar het dopingcontrolestation moeten komen. De controleur stapt dan dus niet op je af om dit te vertellen. Ben je hier niet op beducht, dan zit je misschien al lang en breed in de auto naar huis, terwijl je eigenlijk een controle moest ondergaan. Erg vervelend, want een paar weken later ligt er vervolgens een aangetekende brief op de mat.

Oplossing
Om dit soort situaties te voorkomen is het dus belangrijk dat men scherp is op wedstrijden in België. Vooral sporters en begeleiders in de grensstreek moeten goed op de hoogte worden gebracht van dit risico en de dopingregels goed kennen. Voor sportbonden is het dan ook raadzaam om dit thema te behandelen op bijvoorbeeld de website, in een eventuele nieuwsbrief, of via andere communicatiemiddelen.
Een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de dopingregels en hoe je risico’s op dopingovertredingen kunt voorkomen is de gratis Dopingwaaier App. Als je een vraag hebt kun je bovendien altijd contact opnemen met de Dopingautoriteit, via dopingvragen@dopingautoriteit.nl.Terug naar de inhoud